Plas Teg is a Grade I listed Jacobean country house near to Mold, Flintshire. It was built c.1610 by Sir John Trevor, an important member of the Elizabethan and Jacobean courts as the surveyor of the Queen’s Ships. We have been working at Plas Teg to provide volunteer opportunities to help maintain the buildings, and to deliver guided tours on the Sundays and Bank Holiday Mondays. We are also going to be offering workshops in lime mortar re-pointing in the near future. Please contact us if you are interested in volunteering for Love My Wales at Plas Teg.

Love My Wales is currently working on a book about Plas Teg written by different specialists to map out its history from its early history to the present day. It is uncertain how old Plas Teg actually is; bardic poetry which describes the main house in the 1590s has recently been discovered, suggesting that it is older than 1610, as is widely accepted. To help us find out the true date, we will be doing dendrochronology to date the original wooden beams and the famous oak staircase; we will also be having a stone survey done, to map where each building stone was quarried and roughly when; also, a geophysical survey which will help us to locate the formal gardens and original medieval hall house which precedes the current house. All results from these studies will be published within the book and will be available for sale around the Spring of 2017.

Plas Teg is open to the public on Saturdays for paranormal events, which have to be booked in advance through email, and open for guided tours on Sundays and Bank Holiday Mondays at 2:00 pm, for which you don’t have to pre-book. To make enquiries or bookings, please email plasteg598@btinternet.com, or call 01352 771 335

Plasty gwledig Iagoaidd ger yr Wyddgrug, Sir y Fflint, yw Plas Teg. Mae bellach wedi’i rhestru’n adeilad Gradd 1. Cafodd ei adeiladu tua 1610 gan Syr John Trevor oedd yn aelod pwysig o lysoedd y Frenhines Elizabeth a’r Brenin Iago ac yn arolygwr Llongau ei Mawrhydi. Mae Caru fy Nghymru yn weithgar ym Mhlas Teg ac yn trefnu gwirfoddolwyr i gynnal a chadw adeiladau’r plasty ac arwain teithiau o’i gwmpas ar y Suliau a dyddiau Llun Gŵyl y Banc. Yn y dyfodol agos byddwn yn cynnig gweithdai ar dechnegau ail-bwyntio â mortar calch. Cysylltwch â ni os oes diddordeb gennych mewn gwirfoddoli i Caru fy Nghymru ym Mhlas Teg.

Mae Caru fy Nghymru yn cydweithio ar gyfrol ar Blas Teg gydag arbenigwyr gwahanol sy’n olrhain hanes y plasty o’r dyddiau cynnar hyd at heddiw. Ni wyddys yn hollol pa bryd yr adeiladwyd y plasty presennol. Yn ddiweddar daethpwyd o hyd i gywyddau sy’n disgrifio prif ran y plasty yn y 1590au, felly mae’n debygol iddo fodoli cyn 1610, fel y tybiwyd yn wreiddiol. Er mwyn dod o hyd i’r union ddyddiad byddwn yn defnyddio technegau coed-ddyddio ar y trawstiau a’r grisiau derw enwog. Byddwn hefyd yn trefnu archwiliad o’r cerrig adeiladu ac yn ceisio olrhain pa bryd ac o ba chwarel y daeth pob un ohonynt. Mae cynlluniau gennym hefyd ar gyfer arolwg geoffisegol fydd yn ein helpu i leoli’r gerddi ffurfiol a’r tŷ canoloesol oedd yno cyn y plasty presennol. Cyhoeddir canlyniadau’r ymchwil hyn oll yn y gyfrol fydd ar werth erbyn Gwanwyn 2017.

Mae Plas Teg ar agor i’r cyhoedd ar gyfer digwyddiadau goruwchnaturiol. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw drwy e-bost ar gyfer y rhain. Nid oes rhaid codi tocyn ymlaen llaw ar gyfer y teithiau tywysedig sydd am 2:00 pm ar y Suliau a dyddiau Llun Gŵyl y Banc.

Anfonwch at plasteg598@btinternet.com neu ffoniwch 01352 771 335 am ateb i unrhyw ymholiad fydd gennych.