5/01/2015

Rydym am estyn diolch i’r rhai ddaeth i Ganolfan Gymunedol Golan ar 6 Rhagfyr ar gyfer lansiad y llyfr. Bu’n ddiwrnod llwyddiannus a rhannwyd nifer o atgofion am Blasty Bryncir yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn fuan wedyn. Mae gwahoddiad hefyd ar gael i’r lansiad fydd yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd, rhwng 12:00 ac 13:00 ar 24 Chwefror. Bydd yno arddangosfa o weithiau celf Ceri Leeder sy’n dangos yr adeiladau fel roeddynt a lluniau dyfrlliw arbennig o Blasty Bryncir gan Liz Bolloten. Cynigir lluniaeth ysgafn a bydd yr awduron yno yn barod i drafod eu gwaith.
Eto, rydym am ddatgan ein diolchiadau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Parc Cenedlaethol Eryri a Cadw am eu cefnogaeth a wnaeth hi’n bosibl i baratoi’r llyfr hwn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *