© Antonia Dewhurst

02/12/2014

Rhwng 11:00 a 16:00 ar 6 Rhagfyr yng Nghanolfan Gymunedol Golan fe lansir Plas Brynkir, Dolbenmaen, y casgliad hir ddisgwyliedig o ysgrifau sy’n seiliedig ar hanes y plasty nodedig hwn. Mae’r cyhoeddiad yn anadlu bywyd newydd i hanes Bryncir lle’r oedd parc ceirw hir anghofiedig Llywelyn Fawr. Bu’r Arglwydd Dafydd Elis Thomas AC mor garedig ag ysgrifennu’r rhagair i’r llyfr.
Dyma’r tro cyntaf i’r safle hwn sydd o bwysigrwydd cenedlaethol fod yn destun ymchwil ddofn. Daeth arbenigwyr o gefndiroedd gwahanol at ei gilydd, wedi tri chyfnod o gloddio archeolegol dan arweiniad Caru fy Nghymru, sy’n elusen leol, i greu’r llyfr hwn sy’n llawn hyfrydwch a gwreiddioldeb. Cyhoeddir y llyfr yn ddwyieithog ac mae’n cynnwys gweithiau celf sy’n dangos yr adeiladau fel roeddynt. Bydd Plas Brynkir, Dolbenmaen yn sicr o fod yn wledd i’r llygad o ran estheteg yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth am y safle hynod ddylanwadol hwn.
Yn y llyfr mae penodau gan Spencer Smith sy’n cofnodi darganfod parc ceirw Llywelyn; mae’r Dr. Shaun Evans yn dadansoddi cerddi beirdd y cyfnod am y teulu Brynkir; mae Dilwyn Williams yn olrhain datblygiad y ddwy stad, y Wern a Bryncir; ceir disgrifiad gan Mark Baker o ddatblygiad y ddau blasty sydd bellach yn angof, a chyda’r Dr. Mary Chadwick mae’n rhoi llais i Elinor Huddart, nofelydd Bryncir yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg; gan y pensaer Adam Voelcker ceir hanes achub Tŵr Bryncir ym 1994; mae’r archeolegwyr Sarah Doherty a William Jones yn adrodd hanes y cloddio archeolegol gynhaliwyd gan Caru fy Nghymru ar y safle; ac mae’r daearegwr Andrew Haycock o Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn rhannu ei wybodaeth ar ddaeareg Cwm Pennant.
•    Ariennir y project hwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri drwy gymhorthdal ymchwil y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu Bryncir yn wersyll carcharorion rhyfel oedd yn gwarchod uchel-swyddogion Almaenig yn ystod y rhyfel.
•    Ond 200 copi o’r llyfr sydd yn yr argraffiad cyntaf ac mae pob un wedi’i rifo a’i lofnodi.
•    Pris y llyfr fydd £15 a chyflwynir yr holl dderbyniadau at ariannu’r cloddio archeolegol fydd ym Mhlasty Bryncir yn 2015. Gellir archebu’r llyfr o www.lovemywales.org neu www.facebook.com/LoveMyWales
•    Ymunwch â ni ar 6 Rhagfyr yng Nghanolfan Gymunedol Golan, Dolbenmaen, cipiwch eich copi a mynnwch air â’r awduron a wireddodd y freuddwyd.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *