• Photo © Antonia Dewhurst

  • Photo © Antonia Dewhurst

  • Photo © Emrys Ruck

  • Photo © Antonia Dewhurst

About Us

Love My Wales was founded to help communities across Wales to access and understand their built heritage. As a Building Preservation Trust, we also aim to restore buildings or landscapes at risk which represent a historic significance with the ambition to restore them and bring them into a public use. Education and supporting the arts are at the core of our work. Our projects will in the long term help boost the local economy by providing job and volunteer opportunities, by improving social conditions through regeneration.

Amdanom ni

Sefydlwyd Caru fy Nghymru er mwyn cynorthwyo cymunedau ledled Cymru i ymweld â’u treftadaeth adeiledig ac i’w werthfawrogi. Mae hefyd yn Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau ac o’r herwydd un o’r amcanion yw adfer adeiladau a thirwedd sydd ag arwyddocâd hanesyddol ond sydd bellach dan fygythiad. Y nod yw eu hadfer fel y gall y cyhoedd eu mwynhau a’u defnyddio. Mae addysg a chynnal y celfyddydau yn greiddiol i’r gwaith. Yn yr hir dymor, bydd y projectau yn atgyfnerthu’r economi leol drwy greu swyddi a chyfleoedd i wirfoddolwyr, a gwella cymdeithas drwy sicrhau adfywiad lleol.